lasertag akcie

Firemné/ uzatvorené podujatia

Stačí ak nám pošlete svoje predstavy o podujatí, my pre Vás pripravíme návrh akcie spolu so zodpovedajúcou cenovou ponukou. Základné informácie, ktoré Vás prosíme uviesť:

 • Termín, kedy by ste chceli akciu uskutočniť
 • Počet účastníkov
 • Lokalita (kde by sa mala akcia konať)
 • Vaša predstava o priebehu/ náročnosti/ ...
 • Iné návrhy/ požiadavky
 • Kontaktná osoba a kontaktné info

Lasertag

Verejné/ otvorené podujatia

Termíny otvorených podujatí ako aj podmienky účasti budeme postupne uvádzať na tejto stránke. Na otvorené podujatie je treba sa zaregistrovať, my Vám registráciu potvrdíme a pošleme podrobnejšie inštrukcie o mieste, čase, podmienkach a priebehu podujatia.

lasertag cenník

Cenník

 • Cena laser-tagovej akcie je daná počtom simultánne hrajúcich hráčov (počtom zbraní)
 • Minimálny počet hráčov na 1 laser-tagovú hru je 6
 • V cene je zahrnutá obhliadka terénu a vytýčenie hracej plochy pred hrou, kompletné vybavenie hráčov, doprava vrámci BA a inštruktor
 • Cenník je platný do počtu zbraní 20, pre dodatočné zbrane platia podmienky dohodnuté individuálne
 • Náklady na dopravu mimo BA - dohodou
 • Zapožičanie oblečenia možné (4 €/komplet/osobu) - nie je pre hru nevyhnutné.
 • Tieto podmienky sú platné pre akcie organizované na celom území Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska.

Kontakt

+421 915 307 307
info@lasertag.sk