1. Slovenský Laser - Tagový športový klub
lasertag lasergame

1. Slovenský Lasert-Tagový Športový klub je nezávislou, otvorenou, dobrovoľnou a nepolitickou spoločenskou športovou organizáciou. prostredníctvom ktorej jej členovia vykonávajú záujmovú činnosť.

Cieľom klubu je združovať osoby, prípadne tímy činné v laser-tagovom športe, predstaviť, popularizovať a rozvíjať túto športovú aktivitu na území Slovenska, podporovať účasť svojich členov na podujatiach a súťažiach, vychovávať a vzdelávať deti a mládež v oblasti civilnej obrany a podporovať športovú činnosť detí a mládeže smerujúcu k ich neskoršiemu plnohodnotnému zapojeniu do laser-tagového športu. Poslaním klubu je rozvoj psychických a fyzických schopností a prehlbovanie morálnych a etických zásad svojich členov, podpora ich zdravia, regenerácia ich duševných a fyzických síl športom, aktívne využívanie voľného času, a podpora športu detí a mládeže.

V zmysle spomenutého sa snažíme popri tom, že sa tomuto športu sami venujeme, sprístupniť ho aj širokej verejnosti jednak prostredníctvom rôznych otvorených či klubových verejne prístupných akcií a takisto prostredníctvom programov ušitých na mieru pre konkrétne skupiny záujemcov (pracovné tímy, tímbildingové akcie, akcie organizované pre obchodných partnerov, športové kluby, záujmové krúžky, rodinné podujatia, školské akcie, ...).